Urząd Gminy w Budzowie

Karta dużej rodziny

Karta Dużej Rodziny – ogólne...

Opublikowano: 23.05.2023

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta ułatwia rodzinom 3+ aktywne spędzanie czasu oraz obniża koszty codziennego życia.

UG Budzów

KDR w aplikacji mObywatel

Opublikowano: 22.07.2021

Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Warunkiem jest dostęp do aplikacji mObywatel.

UG Budzów

Zmiany w karcie dużej rodziny

Opublikowano: 02.01.2019

Zgodnie z Ustawą o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r (Dz. U. z 2017r. poz. 1832 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny będą mieli  rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek

UG Budzów

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Opublikowano: 02.01.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje: W dniu 28.12.2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny…

UG Budzów

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Opublikowano: 04.08.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje: W dniu 28.07.2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu…

UG Budzów

KARTA DUŻEJ RODZINY W ŚWIETLE...

Opublikowano: 26.02.2016

Od 1 stycznia 2015r wchodzi w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863).

UG Budzów

INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKIWANIA PARTNERÓW KARTY...

Opublikowano: 26.02.2016
W województwie małopolskim ze zniżek korzysta blisko 171,4 tys. osób, z czego niemal 64 % stanowią dzieci i młodzież. Aby inicjatywa dalej mogła się rozwijać i coraz ściślej spełniać społeczne oczekiwania, niezbędne jest włączenie do Karty Dużej Rodziny nowych podmiotów, wzbogacających istniejącą…

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.