Urząd Gminy w Budzowie

Zmiany w karcie dużej rodziny

Kategoria: Karta dużej rodziny Opublikowano: 02-01-2019

Zgodnie z Ustawą o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r ( Dz. U. z 2017r. poz. 1832 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny będą mieli  rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica którzy mieli na utrzymaniu łącznie
co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek

Karta Dużej Rodziny – nowe druki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie uprzejmie informuje, iż od  01.01.2019r. obowiązują nowe druki wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz nowe wzory oświadczeń do wniosków. Druki w wersji elektronicznej (do pobrania i wydrukowania) można pobrać ze strony www.budzow.pl   dotyczącej Karty Dużej Rodziny, lub na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej –https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu Wnioski  i druki oświadczeń
w wersji papierowej można pobrać również  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Budzowie w pokoju nr 5.

Załączniki:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej – ZKDR-01

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka – ZKDR-02

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej – ZKDR-03

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych – ZKDR-04