Urząd Gminy w Budzowie

Dodatek Osłonowy

Nowy wzór wniosku o dodatek...

Opublikowano: 17.02.2022

Od 15 lutego obowiązuje nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy.

DODATEK OSŁONOWY – NOWE ŚWIADCZENIE

Opublikowano: 04.01.2022

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom.

UG Budzów

Dodatek Osłonowy

Opublikowano: 03.01.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje