Urząd Gminy w Budzowie

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego jest już dostępny

Kategoria: Dodatek Osłonowy Opublikowano: 25-01-2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że dnia 18.01.2024r opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zawierające aktualny wzór wniosku
o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2024r poz. 59)

Wnioski można składać do dnia 30.04.2024 r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie.

Formularz wniosku udostępniono do pobrania poniżej

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.