Urząd Gminy w Budzowie

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego jest już dostępny

Kategoria: Dodatek Osłonowy Opublikowano: 25-01-2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że dnia 18.01.2024r opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zawierające aktualny wzór wniosku
o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2024r poz. 59)

Wnioski można składać do dnia 30.04.2024 r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie.

Formularz wniosku udostępniono do pobrania poniżej