Urząd Gminy w Budzowie

Rodzina 500+

Zmiany w programie 500+

Opublikowano: 15.12.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  ( Dz. U. z 2021r,poz. 1981) przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

UG Budzów

Od 1 kwietnia przyjmowane będą...

Opublikowano: 02.03.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie uprzejmie informuje, że od 1 kwietnia 2021 r. przyjmowane będą drogą tradycyjną (w formie papierowej) wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022.

Informacje dotyczące Programu Rodzina 500+

Opublikowano: 14.01.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie  uprzejmie informuje

Wnioski o ustalenie prawa do...

Opublikowano: 10.07.2019

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021

500+ INFORMACJA

Opublikowano: 14.06.2019

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE “500+” OD 1 LIPCA 2019 R. MOŻNA SKŁADAĆ JEDYNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

obraz wiodacy

Dzięki 500 plus

Opublikowano: 21.07.2016

Założenie było takie, że program „Rodzina 500 plus” ma pomóc realizować marzenia dzieci i ułatwić rodzinom codzienne życie. Dzięki temu finansowemu wsparciu więcej dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Teraz, gdy zaczynają się wakacje, wiele rodzin – może po raz pierwszy – przekona się, czym jest wspólny rodzinny wypoczynek…

obraz wiodacy

Bus 500+

Opublikowano: 02.06.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie uprzejmie informuje, że w dniu 27.06.2016r w godzinach
od 1330 do 1445 w ramach promocji Programu Rodzina 500+ pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na parkingu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Budzowie prowadzą akcję promocyjną- informacyjną.

obraz wiodacy

Komunika – Świadczenie wychowawcze w...

Opublikowano: 23.03.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Budzów, że od 1 kwietnia 2016 r będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego…

obraz wiodacy

Informacja dla osób ubiegających się...

Opublikowano: 15.03.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie uprzejmie informuje , że można odbierać  wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie (w pokoju nr 5) od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500

obraz wiodacy

Informacja

Opublikowano: 14.03.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie uprzejmie informuje, że wydawane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ( w ramach Programu Rodzina 500 +) na okres trwający od 01.04.2016r do 30.09.2017 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.