Urząd Gminy w Budzowie

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+

Kategoria: Rodzina 500+ Opublikowano: 15-03-2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie uprzejmie informuje , że można odbierać  wnioski
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie (w pokoju nr 5) od poniedziałku do piątku
                    w godzinach od 700 do 1500


Informacje w sprawie świadczenia wychowawczego można uzyskać pod numerem telefonu:
33/ 876-77-52
33/876-77-80

Wnioski o świadczenie wychowawcze   przyjmowane będą od  dnia 01.04.2016r

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj.  od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia  zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął  wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.