Urząd Gminy w Budzowie

Bus 500+

Kategoria: Rodzina 500+ Opublikowano: 02-06-2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie uprzejmie informuje, że w dniu 27.06.2016r w godzinach
od 13:30 do 14:45 w ramach promocji Programu Rodzina 500+ pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na parkingu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Budzowie prowadzą akcję promocyjną- informacyjną.
Wszystkich mieszkańców gminy, którzy chcieliby otrzymać poradę i pomoc zapraszamy na to spotkanie.

500

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.