Urząd Gminy w Budzowie

Zmiany w programie 500+

Kategoria: Rodzina 500+ Opublikowano: 15-12-2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2021 r, poz. 1981) przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski od 1 stycznia 2022 r. będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego – pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.

Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie będzie kontynuował wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami tut. OPS.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.