Urząd Gminy w Budzowie

500+ INFORMACJA

Kategoria: Rodzina 500+ Opublikowano: 14-06-2019

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE “500+”
OD 1 LIPCA 2019 R.
MOŻNA SKŁADAĆ

JEDYNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

 W WERSJI PAPIEROWEJ WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DOPIERO OD 1 SIERPNIA 2019 r.

 

Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta  każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Wnioski o świadczenie “500+” będzie można składać elektronicznie od 1 lipca 2019 r. za pośrednictwem platformy PUE ZUS, @Empatia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych, a wnioski w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r. składamy w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie

Prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie złożonych wniosków po dniu 30 czerwca 2019 r. ustala się na okres od 01 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.