Urząd Gminy w Budzowie

Informacje dotyczące Programu Rodzina 500+

Kategoria: Rodzina 500+ Opublikowano: 14-01-2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie  uprzejmie informuje, że:

W okresie zasiłkowym 2021/2022 (trwającym od 1.06.2021 r. do 31.05.2022 r.) wnioski można składać:

  • drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 roku,
  • drogą tradycyjną (w formie papierowej ) od 1 kwietnia  2021 roku.

Terminy składania wniosków i terminy wypłat:

  • złożenie wniosku w okresie od 1 lutego do dnia 30 kwietnia danego roku, oznacza, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca danego roku,
  • złożenie wniosku w maju danego roku, oznacza, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca danego roku,
  • złożenie wniosku w czerwcu danego roku, oznacza, ze ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia danego roku,
  • złożenie wniosku w lipcu danego roku, oznacza, ze ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września tego roku.
  • złożenie wniosku w sierpniu danego roku, oznacza, że ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku

W przypadku przebywania członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, niezbędne jest dodatkowe wypełnienie formularza dotyczącego składu rodziny, pobytu za granicą oraz  sytuacji zawodowej w Polsce, które jest dostępne do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie.

Wszelkich informacji związanych z realizacją Programu 500+ można uzyskać pod numerem telefonu  33/ 876-77-77 .

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.