Urząd Gminy w Budzowie

Informacje dotyczące Programu Rodzina 500+

Kategoria: Rodzina 500+ Opublikowano: 14-01-2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie  uprzejmie informuje, że:

W okresie zasiłkowym 2021/2022 (trwającym od 1.06.2021 r. do 31.05.2022 r.) wnioski można składać:

  • drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 roku,
  • drogą tradycyjną (w formie papierowej ) od 1 kwietnia  2021 roku.

Terminy składania wniosków i terminy wypłat:

  • złożenie wniosku w okresie od 1 lutego do dnia 30 kwietnia danego roku, oznacza, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca danego roku,
  • złożenie wniosku w maju danego roku, oznacza, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca danego roku,
  • złożenie wniosku w czerwcu danego roku, oznacza, ze ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia danego roku,
  • złożenie wniosku w lipcu danego roku, oznacza, ze ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września tego roku.
  • złożenie wniosku w sierpniu danego roku, oznacza, że ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku

W przypadku przebywania członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, niezbędne jest dodatkowe wypełnienie formularza dotyczącego składu rodziny, pobytu za granicą oraz  sytuacji zawodowej w Polsce, które jest dostępne do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie.

Wszelkich informacji związanych z realizacją Programu 500+ można uzyskać pod numerem telefonu  33/ 876-77-77 .