Urząd Gminy w Budzowie

Dodatek Osłonowy

Kategoria: Dodatek Osłonowy Opublikowano: 03-01-2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że 3 stycznia 2022 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1) opublikowana została ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Informujemy, że brak jest obecnie rozporządzenia dotyczącego wzoru wniosku na to świadczenie.

O zmianach w tym temacie oraz podjętych działaniach będziemy informować w późniejszym terminie.

Zachęcamy do śledzenia strony budzow.pl – zakładka Jednostki organizacyjne – GOPS – Dodatek Osłonowy

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.