Urząd Gminy w Budzowie

Dodatek Osłonowy

Kategoria: Dodatek Osłonowy Opublikowano: 03-01-2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że 3 stycznia 2022 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1) opublikowana została ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Informujemy, że brak jest obecnie rozporządzenia dotyczącego wzoru wniosku na to świadczenie.

O zmianach w tym temacie oraz podjętych działaniach będziemy informować w późniejszym terminie.

Zachęcamy do śledzenia strony budzow.pl – zakładka Jednostki organizacyjne – GOPS – Dodatek Osłonowy