Urząd Gminy w Budzowie

Nowe druki wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Kategoria: Karta dużej rodziny Opublikowano: 24-06-2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie uprzejmie informuje, iż od  09.06.2021r. obowiązują nowe druki wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz nowe wzory oświadczeń do wniosków. Druki w wersji elektronicznej (do pobrania i wydrukowania) można pobrać ze strony www.budzow.pl dotyczącej Karty Dużej Rodziny, lub na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – Pod tym adresem. Wnioski  i druki oświadczeń w wersji papierowej można pobrać również  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie w pokoju nr 5.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.