Urząd Gminy w Budzowie

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Kategoria: Karta dużej rodziny Opublikowano: 02-01-2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje:

W dniu 28.12.2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U z 2017 r. poz. 2449).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Treść opublikowanego rozporządzenia
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2449/1

Karta Dużej Rodziny – nowe druki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie uprzejmie informuje, iż od  01.01.2018r. obowiązują nowe druki wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz nowe wzory oświadczeń do wniosków. Druki w wersji elektronicznej (do pobrania i wydrukowania) można pobrać ze strony www.budzow.pl   dotyczącej Karty Dużej Rodziny, lub na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/

Wnioski  i druki oświadczeń w wersji papierowej można pobrać również  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie w pokoju nr 5.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.