Urząd Gminy w Budzowie

Program Wspieraj Seniora

Kategoria: Wspieraj seniora Opublikowano: 12-11-2020

Zachęcamy  Seniorów, którzy w czasie pandemii zdecydują się pozostać w swoich domach do skorzystania ze wsparcia w ramach Programu „Wspieraj Seniora”.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem bezpłatnej infolinii: (22) 505 11 11.

Przystąpiliśmy do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”. Program adresowany jest do osób w wieku od 70 roku życia, którzy z uwagi na panującą pandemię decydują się na pozostanie w swoich domach i ograniczanie kontaktów z innymi.
W szczególnych sytuacjach z pomocy mogą skorzystać również osoby poniżej 70 roku życia.
Celem programu jest zapewnienie usług wsparcia seniorów, w szczególności na dostarczaniu im zakupów zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Osoby wyznaczone dostarczą seniorom niezbędne produkty.
Koszty zakupów pokrywa  Senior.
Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.
Zasady i sposób rozliczania ustala ośrodek pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny na bezpłatną infolinię:
tel. (22) 505 11 11
lub do Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie
tel. (33) 876 -77 -80  lub (33) 876-77-52

Podczas rozmowy telefonicznej należy podać swoje dane i określić zakres niezbędnej pomocy (np. zakup i dostarczenie artykułów spożywczych, środków czystości czy leków). Informacje te zostaną przekazane do pracownika naszego Ośrodka, który niezwłocznie skontaktuje się z Seniorem i ustali szczegóły wsparcia.

Seniorzy, nie narażajcie się niepotrzebnie, zostańcie w domu.
Pozwólcie innym zadbać o siebie.
Koronawirus  jest szczególnie niebezpieczny właśnie dla Was.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.