Urząd Gminy w Budzowie

Program Wspieraj Seniora

Kategoria: Wspieraj seniora Opublikowano: 12-11-2020

Zachęcamy  Seniorów, którzy w czasie pandemii zdecydują się pozostać w swoich domach do skorzystania ze wsparcia w ramach Programu „Wspieraj Seniora”.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem bezpłatnej infolinii: (22) 505 11 11.

Przystąpiliśmy do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”. Program adresowany jest do osób w wieku od 70 roku życia, którzy z uwagi na panującą pandemię decydują się na pozostanie w swoich domach i ograniczanie kontaktów z innymi.
W szczególnych sytuacjach z pomocy mogą skorzystać również osoby poniżej 70 roku życia.
Celem programu jest zapewnienie usług wsparcia seniorów, w szczególności na dostarczaniu im zakupów zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Osoby wyznaczone dostarczą seniorom niezbędne produkty.
Koszty zakupów pokrywa  Senior.
Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.
Zasady i sposób rozliczania ustala ośrodek pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny na bezpłatną infolinię:
tel. (22) 505 11 11
lub do Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie
tel. (33) 876 -77 -80  lub (33) 876-77-52

Podczas rozmowy telefonicznej należy podać swoje dane i określić zakres niezbędnej pomocy (np. zakup i dostarczenie artykułów spożywczych, środków czystości czy leków). Informacje te zostaną przekazane do pracownika naszego Ośrodka, który niezwłocznie skontaktuje się z Seniorem i ustali szczegóły wsparcia.

Seniorzy, nie narażajcie się niepotrzebnie, zostańcie w domu.
Pozwólcie innym zadbać o siebie.
Koronawirus  jest szczególnie niebezpieczny właśnie dla Was.