Urząd Gminy w Budzowie

DANE STATYSTYCZNE GMINY BUDZÓW

Kategoria: Dane statystyczne, Komunikaty Opublikowano: 22-01-2019
 

Lp.

 

Nazwa sołectwa

 

Liczba mieszkańców

 

Liczba urodzeń

 

Liczna zgonów

1. Bieńkówka

2 263

32

24

2. Budzów

2 881

31

24

3. Jachówka

1 000

8

12

4

Baczyn

935 12

8

5. Palcza

1 309

15

11

6.

Zachełmna

569 12

6

  RAZEM

8 957

110

85

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.