Urząd Gminy w Budzowie

Dane statystyczne za 2023 r.

Kategoria: Dane statystyczne Opublikowano: 15-01-2024

Liczba mieszkańców
(stan na 31.12.2023 r.)

Bieńkówka-2238, Budzów-2886, Jachówka-958, Baczyn-935, Palcza-1305, Zachełmna-544

Razem: 8866,
mężczyźni – 4394, kobiety – 4472


Urodzenia

Bieńkówka-19, Budzów-31, Jachówka	-8, Baczyn-16, Palcza-14, Zachełmna-7

Razem: 95,
chłopcy –46, dziewczynki – 49

Najpopularniejsze imiona:
chłopcy – Antoni, Leon, Nikodem
dziewczynki – Lena, Laura, Milena


Zgony

Bieńkówka-22, Budzów-28, Jachówka-11, Baczyn-9, Palcza-15, Zachełmna-8

Razem: 93,
mężczyźni – 49, kobiety – 44


Małżeństwa: 80 osób zawarło związki małżeńskie    


Zameldowały się:

 • na pobyt stały – 137 osób:
  • z innego terenu – 56 osób
  • w obrębie gminy – 81 osób
 • na pobyt  czasowy:
  • ponad 3 miesiące – 36 osób
  • cudzoziemcy – 4 osoby
 • zgłosiło wyjazd za granicę na pobyt czasowy – 25 osób

Wymeldowało się: 

 • z pobytu stałego – 73 osoby:
  • do innych urzędów – 59 osób
  • za granicę – 4 osoby
  • pozostający w rejestrze przejściowym – 8 osób (wymeldowanie donikąd)
  • wymeldowanie decyzją administracyjną – 2 osoby
 • z pobytu czasowego – 20 osób

Dowody osobiste

 • przyjęto – 845 wniosków o nowe dowody osobiste
 • wydano – 799 dowodów osobistych