Urząd Gminy w Budzowie

Dane statystyczne za 2023 r.

Kategoria: Dane statystyczne Opublikowano: 15-01-2024

Liczba mieszkańców
(stan na 31.12.2023 r.)

Bieńkówka-2238, Budzów-2886, Jachówka-958, Baczyn-935, Palcza-1305, Zachełmna-544

Razem: 8866,
mężczyźni – 4394, kobiety – 4472


Urodzenia

Bieńkówka-19, Budzów-31, Jachówka	-8, Baczyn-16, Palcza-14, Zachełmna-7

Razem: 95,
chłopcy –46, dziewczynki – 49

Najpopularniejsze imiona:
chłopcy – Antoni, Leon, Nikodem
dziewczynki – Lena, Laura, Milena


Zgony

Bieńkówka-22, Budzów-28, Jachówka-11, Baczyn-9, Palcza-15, Zachełmna-8

Razem: 93,
mężczyźni – 49, kobiety – 44


Małżeństwa: 80 osób zawarło związki małżeńskie    


Zameldowały się:

 • na pobyt stały – 137 osób:
  • z innego terenu – 56 osób
  • w obrębie gminy – 81 osób
 • na pobyt  czasowy:
  • ponad 3 miesiące – 36 osób
  • cudzoziemcy – 4 osoby
 • zgłosiło wyjazd za granicę na pobyt czasowy – 25 osób

Wymeldowało się: 

 • z pobytu stałego – 73 osoby:
  • do innych urzędów – 59 osób
  • za granicę – 4 osoby
  • pozostający w rejestrze przejściowym – 8 osób (wymeldowanie donikąd)
  • wymeldowanie decyzją administracyjną – 2 osoby
 • z pobytu czasowego – 20 osób

Dowody osobiste

 • przyjęto – 845 wniosków o nowe dowody osobiste
 • wydano – 799 dowodów osobistych
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.