Urząd Gminy w Budzowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bieńkówce

Kategoria: Ośrodek zdrowia Opublikowano: 29-02-2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bieńkówce

Kierownik Ośrodka – Bogusław Gąska

Tel. / 033/ 8740 161

email: spzoz_bienkowka@op.pl