Urząd Gminy w Budzowie

Informacja dot. oczyszczalni ścieków

Kategoria: Komunikaty i informacje Opublikowano: 31-01-2020

Urząd Gminy w Budzowie informuje, że osoby – posiadacze  nieruchomości na terenie gminy Budzów tj. właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści , którzy otrzymali dofinansowanie na budowę  przydomowej oczyszczalni ścieków byli zobowiązani do jej użytkowania przez okres minimum 5 lat zgodnie z określonymi  w  Uchwale Nr XXXI/286/2013 Rady Gminy w Budzowie z dnia 27 grudnia 2013 r. w załączniku Nr 1 Zasadami udzielania i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Budzów.

Urząd Gminy wyraża zgodę na  likwidację  przydomowej oczyszczalni ścieków, na którą  uzyskano dofinansowanie  pod warunkiem podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.