Urząd Gminy w Budzowie

Kontrola prawidłowości podłączeń

Kategoria: Komunikaty i informacje Opublikowano: 19-03-2021

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Budzów uprzejmie informuje, że w miejscowości Budzów w terminie od dnia 01 maja 2021 r. będzie przeprowadzana sukcesywnie kontrola prawidłowości podłączeń do sieci kanalizacyjnej obiektów. Celem zaplanowanej kontroli będzie wyeliminowanie zakazanego prawem odprowadzania wód opadowych do urządzeń
kanalizacji sanitarnej.

Pełna treść informacji zamieszczona została w sekcji załączniki.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.