Urząd Gminy w Budzowie

Kontrola prawidłowości podłączeń

Kategoria: Komunikaty i informacje Opublikowano: 19-03-2021

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Budzów uprzejmie informuje, że w miejscowości Budzów w terminie od dnia 01 maja 2021 r. będzie przeprowadzana sukcesywnie kontrola prawidłowości podłączeń do sieci kanalizacyjnej obiektów. Celem zaplanowanej kontroli będzie wyeliminowanie zakazanego prawem odprowadzania wód opadowych do urządzeń
kanalizacji sanitarnej.

Pełna treść informacji zamieszczona została w sekcji załączniki.