Urząd Gminy w Budzowie

Odbiór ścieków z szamb przydomowych

Kategoria: Komunikaty i informacje Opublikowano: 12-02-2021

adres oczyszczalni ścieków w budzowie. Biały napis na niebieskim tle. Poniżej zdjęcie ciągnika z beczką.

Odbiór ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między ZGK Gminy Budzów a odbiorcą usług.

Właściciel nieruchomości winien systematycznie wywozić ścieki w ilości wskazań wodomierza a w przypadku jego braku wg norm tj. w przypadku budynków mieszkalnych 3 m3 ścieku na osobę na miesiąc.

Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

  1. Za odbiór nieczystości ciekłych ZGK Gminy Budzów naliczy opłatę w wysokości:
    25 zł + 8% VAT za m3 ścieku
  2. Za dojazd i transport ścieku do stacji zlewczej na terenie ZGK Gminy Budzów:
    50 zł/mth + 8% VAT.

ZGK Gminy Budzów będzie świadczyło usługę naliczając za jednorazowy pobór 3 m3 ścieków przy jednorazowym transporcie. W przypadku mniejszej ilości ścieków niż 3 m3 będzie naliczana opłata za wywozu 3m3. Maksymalny jednorazowy pobór ścieku wynosi 4 m3.

Prezes Spółki
Mariusz Korzeniowski

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.