Urząd Gminy w Budzowie

ZARZĄDZENIE PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY BUDZÓW SP. Z O.O. W BUDZOWIE w sprawie ustalenia wysokości opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewczej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzów

Kategoria: Komunikaty i informacje Opublikowano: 28-02-2023

ZARZĄDZENIE NR 1/2023 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY BUDZÓW SP. Z O.O. W BUDZOWIE z dnia 22.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za ścieki  dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewczej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzów.

Treść zarządzenia dostępna jest poniżej w sekcji załączniki.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.