Urząd Gminy w Budzowie

ZARZĄDZENIE PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY BUDZÓW SP. Z O.O. W BUDZOWIE w sprawie ustalenia wysokości opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewczej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzów

Kategoria: Komunikaty i informacje Opublikowano: 28-02-2023

ZARZĄDZENIE NR 1/2023 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY BUDZÓW SP. Z O.O. W BUDZOWIE z dnia 22.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za ścieki  dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewczej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzów.

Treść zarządzenia dostępna jest poniżej w sekcji załączniki.