Urząd Gminy w Budzowie

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2020 r

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 14-11-2022

Nazwy instalacji, do której zostały przekazane:

Niesegregowane odpady komunalne

 • Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. 32-400 Myślenice ul. Ujejskiego 341
 • FCC Podhale Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ
 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Balin ul. Głogowa 75 32-500 Chrzanów
 • Składowisko Odpadów Grupy Azoty ul. Czysta, 33-100 Tarnów

Odpady ulegające biodegradacji

 • Wido Sp. z o.o. oś. Sołki 3, 34-220 Maków Podhalański

Pozostałości z sortowania i mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów (191212)

 • Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 32-400 Myślenice ul. Ujejskiego 341
 • Składowisko Odpadów Grupy Azoty ul. Czysta, 33-100 Tarnów
 • FCC Podhale Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ
 • Confico Poland Sp. z o. o. ul. Graniczna 29, 40 -956 Katowice
 • Składowisko Odpadów Dąbie w Suchej Beskidzkiej Sp. zo.o. Wadowicka 4a 34-200 Sucha Besk
 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Balin ul. Głogowa 75 32-500 Chrzanów
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.