Urząd Gminy w Budzowie

Informacja w sprawie stawek opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok

Kategoria: Informacje Opublikowano: 28-12-2023

Wójt Gminy Budzów informuje, że w 2024 r. stawki opłat za odpady nie uległy zmianie. Płatności można dokonywać U Inkasenta, za pośrednictwem Poczty Polskiej, elektronicznie lub placówce Banku Spółdzielczego na indywidulany rachunek bankowy, który każdy płatnik otrzymał wraz z zawiadomieniem i podaniem numeru konta w 2022 roku. Stawki opłat wynoszą:

  • w wysokości 22,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  • w wysokości 45,00 zł od każdego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  • domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 190,00 zł. za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  • domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 380,00 zł. za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób    
  • Ustalano zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości   1,00 zł za każdego mieszkańca.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.