Urząd Gminy w Budzowie

Informacja w sprawie stawek opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok

Kategoria: Informacje Opublikowano: 28-12-2023

Wójt Gminy Budzów informuje, że w 2024 r. stawki opłat za odpady nie uległy zmianie. Płatności można dokonywać U Inkasenta, za pośrednictwem Poczty Polskiej, elektronicznie lub placówce Banku Spółdzielczego na indywidulany rachunek bankowy, który każdy płatnik otrzymał wraz z zawiadomieniem i podaniem numeru konta w 2022 roku. Stawki opłat wynoszą:

  • w wysokości 22,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  • w wysokości 45,00 zł od każdego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  • domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 190,00 zł. za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  • domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 380,00 zł. za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób    
  • Ustalano zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości   1,00 zł za każdego mieszkańca.