Urząd Gminy w Budzowie

Rozpoczęcie realizacji zadania

Kategoria: Dotacje Opublikowano: 09-05-2019

Gmina Budzów informuje o rozpoczęciu realizacji zadania pn.“ Modernizacja systemu ogrzewania  w budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkówce”