Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADAŃ UNIESZKODLIWIANIA I TRANSPORTU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY BUDZÓW

Kategoria: Dotacje Opublikowano: 12-05-2016

Wójt Gminy Budzów uprzejmie informuje mieszkańców, iż w 2016 roku można skorzystać z dotacji celowej na realizację zadania unieszkodliwiania i transportu wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Budzów. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne.

Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów: transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Właściciel nieruchomości zamierzający skorzystać z dofinansowania unieszkodliwiania
i transportu wyrobów  zawierających azbest w ramach realizacji celu publicznego zobowiązany jest do:

a) sprawdzenia  w Starostwie Powiatowym Wydział Środowiska pod numerem  telefonu  33 87 57 935, 33 87 57 937 (w godz.7.00-15.00) czy w obrębie gminy dostępny jest limit środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

b) w przypadku dostępności limitu o którym mowa powyżej należy się zgłosić do Starostwa  Powiatowego w Suchej Beskidzkiej  Wydział Środowiska ul. Kościelna 5b  pok. 110,111,  celem podpisania umowy określającej prawa i obowiązki właściciela nieruchomości

c) przy podpisaniu umowy należy: 

·  okazać kopie informacji o zakończeniu eksploatacji  wyrobów zawierających azbest –dostępna poniżej

·  podać numer działki – na której wykonywane będą prace związane z demontażem odpadów

Wysokość partycypacji właściciela nieruchomości wynosić będzie 30 % kosztów unieszkodliwiania i transportu wyrobów zawierających azbest w obrębie jego nieruchomości.  Właściciel nieruchomości musi posiadać dokument poświadczający tytuł prawny do nieruchomości, który należy okazać na wezwanie Gminy lub Powiatu.

Prace związane z usuwaniem, zabezpieczeniem  i unieszkodliwianiem odpadów należy wykonać zgodnie z  rozporządzeniem  Ministra Gospodarki  i Pracy  z dnia 14  października  2005 r. w sprawie  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest  (Dz. U. Nr 216, poz. 1824)

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.