Urząd Gminy w Budzowie

Rozpoczęcie realizacji zadania

Kategoria: Dotacje Opublikowano: 23-08-2018

Gmina Budzów informuje o rozpoczęciu realizacji zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Budzów poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych w 2018 r.”

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.