Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Dotacje Opublikowano: 18-07-2017

Gmina Budzów w związku z planowanym naborem wniosków prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na realizację projektów OZE w ramach Działania 4.1.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Budzów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na montaż ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp cieplnych oraz wymianę źródeł ciepła centralnego ogrzewania o złożenie ankiety kwalifikacyjnej.

Prosimy o zapoznanie się oraz  dokładne wypełnienie załączonej ankiety.

Wypełnioną  ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Budzowie w terminie do dnia 16.08.2017r

Po zakończeniu zbierania ankiet kwalifikacyjnych odbędzie się wizyta inspekcyjna na obiekcie, o której każdy mieszkaniec zostanie uprzednio poinformowany. Efektem wizyty inspekcyjnej będzie opracowany na potrzeby projektu audyt. Koszt audytu w wysokości 75 zł ponosi mieszkaniec. W przypadku nie otrzymania przez Gminę Budzów dotacji koszt ten nie podlega zwrotowi.

 

Więcej informacji w sprawie udziału w  Projekcie  można uzyskać  w Urzędzie Gminy pok. Nr 9 lub pod nr tel. 33/876 77 59

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.