Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Dotacje Opublikowano: 18-07-2017

Gmina Budzów w związku z planowanym naborem wniosków prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na realizację projektów OZE w ramach Działania 4.1.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Budzów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na montaż ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp cieplnych oraz wymianę źródeł ciepła centralnego ogrzewania o złożenie ankiety kwalifikacyjnej.

Prosimy o zapoznanie się oraz  dokładne wypełnienie załączonej ankiety.

Wypełnioną  ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Budzowie w terminie do dnia 16.08.2017r

Po zakończeniu zbierania ankiet kwalifikacyjnych odbędzie się wizyta inspekcyjna na obiekcie, o której każdy mieszkaniec zostanie uprzednio poinformowany. Efektem wizyty inspekcyjnej będzie opracowany na potrzeby projektu audyt. Koszt audytu w wysokości 75 zł ponosi mieszkaniec. W przypadku nie otrzymania przez Gminę Budzów dotacji koszt ten nie podlega zwrotowi.

 

Więcej informacji w sprawie udziału w  Projekcie  można uzyskać  w Urzędzie Gminy pok. Nr 9 lub pod nr tel. 33/876 77 59