Urząd Gminy w Budzowie

Realizacja zadania: „MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIEŃKÓWCE”

Kategoria: Dotacje Opublikowano: 11-08-2022

Gmina Budzów informuje o realizacji zadania pn. „MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIEŃKÓWCE”

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Koszt kwalifikowany zadania 35.680,00 zł, kwota dotacji 17.840,00zł

MONTAŻ PANELI tablica informacyjna FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIEŃKÓWCE