Urząd Gminy w Budzowie

Realizacja zadania: „MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIEŃKÓWCE”

Kategoria: Dotacje Opublikowano: 11-08-2022

Gmina Budzów informuje o realizacji zadania pn. „MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIEŃKÓWCE”

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Koszt kwalifikowany zadania 35.680,00 zł, kwota dotacji 17.840,00zł

MONTAŻ PANELI tablica informacyjna FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIEŃKÓWCE

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.