Urząd Gminy w Budzowie

Roboty konserwatorsko-budowalne polegają na wykonaniu malowaniu wewnątrz kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Jachówce

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 04-04-2024

logotyp polski ład i BGK

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zadanie pn.: „Roboty konserwatorsko-budowalne polegają na wykonaniu malowaniu wewnątrz kościoła  p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Jachówce ”

  1. ZAMAWIAJĄCY:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Jachówce”

Jachówka  , 34- 211 Budzów,  

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

  1. Mariusz Mendyk
    tel. 33 87 00 18
    NIP: 552 171 70 68
    REGON: 362 196 988

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie, drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Oferent przekazuje oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną każda ze Stron na żądanie drugiej potwierdzi fakt ich otrzymania.

TYTUŁ REALIZOWANEGO PROJEKTU

„Roboty konserwatorsko-budowalne polegają na wykonaniu malowaniu wewnątrz kościoła  p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Jachówce”  realizowane w ramach dotacji Gminy Budzów udzielonej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład

TRYB ZAMÓWIENIA

  1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.

Treść Zapytania Ofertowego wraz z formularzem ofertowym została zamieszczona poniżej, w sekcji załączniki.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.