Urząd Gminy w Budzowie

Zapytanie ofertowe- „ Wymiana ławek oraz stolarki drzwiowej w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie”. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków I nabór

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 26-02-2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Parafa Rzymsko -Katolicka p.w. Matki Bożej Pocieszenia , 34-211 Budzów

Nazwa zadania:
„ Wymiana ławek oraz stolarki drzwiowej w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie”. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków I nabór.

Przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana ławek oraz stolarki drzwiowej do kościoła, które są niezwykle istotne dla poprawy bezpieczeństwa, komfortu wiernych i turystów oraz dla zachowania dziedzictwa kulturowego. Kościół usytuowany jest na szlaku papieskim na trasie Maków Podhalański – Kalwaria Zebrzydowska. Kościół wpisany do rejestru zabytków pod numerem 24/6 zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.  z 2022 r.poz.840).
  2. Działania objęte przedmiotem zamówienia:

Zadanie nr 1

Wykonanie i montaż 10 szt. drzwi w tym; 4 szt. drzwi wejściowe z drzewa twardego, 6 szt. drzwi wewnątrz kościoła z drzewa twardego.

Zadanie Nr 2

Wykonanie i montaż ławek w ilości 30 szt. z drzewa twardego.

3. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. Informuje, że odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej.

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami została zamieszczona poniżej w sekcji załączniki.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.