Urząd Gminy w Budzowie

Komunikaty

UG Budzów

Komunikat Dyrekcji Departamentu Funduszy Europejskich...

Opublikowano: 17.03.2020

W kontekście obecnego zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, poniżej zostaje przekazane stanowisko Departamentu Funduszy Europejskich UMWM  zakresie PROW na lata 2014-2020 mające na celu wyjaśnienie sposobu …

UG Budzów

Informacja: Konsultacje w sprawie programu...

Opublikowano: 13.03.2020

Konsultacje w sprawie programu „Czyste Powietrze” wyznaczone na dzień 18.03.2020 r. zostały odwołane.

UG Budzów

Ogłoszenie otwartego konkursu na organizowanie...

Opublikowano: 11.12.2019

Ogłoszenie otwartego konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2020 r.

DANE STATYSTYCZNE GMINY BUDZÓW

Opublikowano: 22.01.2019

STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

UG Budzów

Ogłoszenie otwartego konkursu na organizowanie...

Opublikowano: 11.12.2018

Ogłoszenie otwartego konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2019 r.

UG Budzów

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy...

Opublikowano: 30.05.2018

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.