Urząd Gminy w Budzowie

Ogłoszenie o wynikach konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2021 r.

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 05-01-2021

W  dniu 05 stycznia 2021 r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2021 r. dokonała oceny złożonych ofert.

 1.  Nazwa oferenta:
  • Ludowy Klub Sportowy „STRZELEC” w Budzowie
  • Ludowy Klub Sportowy w Bieńkówce
 2. Nazwa zadania publicznego:
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Organizacja rozgrywek w piłce nożnej
  •  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Organizacja rozgrywek w piłce nożnej
 3. Wysokość  przyznanych środków publicznych:
  • W budżecie gminy na 2021 r.  zaplanowano  na w/w cel    124.300,00zł.

Komisja zakwalifikowała 2 podmioty, które będą organizowały imprezy sportowe w 2021 r. w sołectwie Budzów i Bieńkówka

Dotacji udzielono  w następującej wysokości:

 1. Ludowy Klub Sportowy „STRZELEC” w Budzowie – 93.225,00 zł.
 2. Ludowy Klub Sportowy w Bieńkówce – 31.075,00 zł.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.