Urząd Gminy w Budzowie

Ogłoszenie o wynikach konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2021 r.

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 05-01-2021

W  dniu 05 stycznia 2021 r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2021 r. dokonała oceny złożonych ofert.

 1.  Nazwa oferenta:
  • Ludowy Klub Sportowy „STRZELEC” w Budzowie
  • Ludowy Klub Sportowy w Bieńkówce
 2. Nazwa zadania publicznego:
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Organizacja rozgrywek w piłce nożnej
  •  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Organizacja rozgrywek w piłce nożnej
 3. Wysokość  przyznanych środków publicznych:
  • W budżecie gminy na 2021 r.  zaplanowano  na w/w cel    124.300,00zł.

Komisja zakwalifikowała 2 podmioty, które będą organizowały imprezy sportowe w 2021 r. w sołectwie Budzów i Bieńkówka

Dotacji udzielono  w następującej wysokości:

 1. Ludowy Klub Sportowy „STRZELEC” w Budzowie – 93.225,00 zł.
 2. Ludowy Klub Sportowy w Bieńkówce – 31.075,00 zł.