Urząd Gminy w Budzowie

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych 2021

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 03-12-2021

Budzów, dnia 19 listopada 2021 r.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

W dniu 18  listopada 2021 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

Konsultacje zostały ogłoszone na podstawie informacji Wójta Gminy o konsultacjach społecznych projektu Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

W okresie od 10.11.2021 r. do 18.11.2021 r. przedmiotowy projekt uchwały był udostępniony:

  1. Na stronie internetowej budzow.pl,
  2. W Biuletynie Informacji Publicznej,
  3. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Budzowie.

Do dnia 18 listopada 2021 r.  nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

Na tym protokół zakończono.

Zatwierdził: Wójt Gminy Budzów mgr inż. Jan Najdek

Sporządziła: Dominika Ryszawy

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.