Urząd Gminy w Budzowie

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych 2021

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 03-12-2021

Budzów, dnia 19 listopada 2021 r.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

W dniu 18  listopada 2021 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

Konsultacje zostały ogłoszone na podstawie informacji Wójta Gminy o konsultacjach społecznych projektu Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

W okresie od 10.11.2021 r. do 18.11.2021 r. przedmiotowy projekt uchwały był udostępniony:

  1. Na stronie internetowej budzow.pl,
  2. W Biuletynie Informacji Publicznej,
  3. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Budzowie.

Do dnia 18 listopada 2021 r.  nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

Na tym protokół zakończono.

Zatwierdził: Wójt Gminy Budzów mgr inż. Jan Najdek

Sporządziła: Dominika Ryszawy