Urząd Gminy w Budzowie

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych 2020

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 23-11-2020

W dniu 20 listopada 2020 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.

Konsultacje zostały ogłoszone na podstawie informacji Wójta Gminy o konsultacjach społecznych projektu Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.

W okresie od 12.11.2020 r. do 20.11.2020 r. przedmiotowy projekt uchwały był udostępniony:

  1. Na stronie internetowej www.budzow.pl
  2. W Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Budzowie.

Do dnia 20 listopada 2020 r. nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.

Na tym protokół zakończono.

Zatwierdził:

Wójt Gminy Budzów
mgr inż. Jan Najdek

Sporządziła: Anna Mardaus

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.