Urząd Gminy w Budzowie

Komunikaty

UG Budzów

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych...

Opublikowano: 17.11.2022

W dniu 16  listopada 2022 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.

UG Budzów

Ogłoszenie otwartego konkursu na organizowanie...

Opublikowano: 10.12.2021

ZARZĄDZENIE Nr 62/2021 Wójta Gminy Budzów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2022 r.

UG Budzów

Informacja o konsultacjach społecznych projektu...

Opublikowano: 09.11.2021

Urząd Gminy w Budzowie zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.”

UG Budzów

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy...

Opublikowano: 14.01.2021

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Budzów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

UG Budzów

Ogłoszenie otwartego konkursu na organizowanie...

Opublikowano: 14.12.2020

ZARZĄDZENIE NR 72/2020 Wójta Gminy Budzów z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2021 r.