Urząd Gminy w Budzowie

Zapytanie ofertowe: Roboty restauratorsko – konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 09-11-2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Parafia Rzymsko -Katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Jachówce”

Nazwa zadania:

„Roboty restauratorsko – konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich stacji Drogi krzyżowej i ambony oraz ołtarzy bocznych wewnątrz kościoła, mających na celu przywrócenie walorów estetycznych jak również technicznych w miejscowości Jachówka
   w granicach działki ewidencyjnej numer 33/1, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 43/6, zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.  z 2022 r.poz.840)
  2. Działania objęte przedmiotem zamówienia:
   • Opracowanie programu prac konserwatorskich.
   • Uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
   • Wykonanie prac zgodnie z programem prac konserwatorskich.
   • Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac wraz z zaleceniami dotyczącymi przyszłego utrzymania.
  3. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. Informuje, że odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami została zamieszczona poniżej w sekcji załączniki.