Urząd Gminy w Budzowie

Zapytanie ofertowe: Roboty restauratorsko – konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Świętej Trójcy Przenajświętszej w Bieńkówce ”. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków II nabór.

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 09-11-2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Parafa Rzymsko -Katolicka p.w. Św. Trójcy Przenajświętszej  Bieńkówce, 34-212 Bieńkówka

Nazwa zadania:

„Roboty restauratorsko – konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Świętej Trójcy Przenajświętszej w Bieńkówce ”. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków II nabór.

 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich  polegających na odrestaurowaniu ołtarzy wewnątrz kościoła, mających na celu przywrócenie walorów estetycznych jak również technicznych w miejscowości Bieńkówka w granicach działki ewidencyjnej numer 8621, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 10/6  zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.  z 2022 r.poz.840)
  2. Działania objęte przedmiotem zamówienia:
   • Opracowanie programu prac konserwatorskich.
   • Uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
   • Wykonanie prac zgodnie z programem prac konserwatorskich.
   • Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac wraz z zaleceniami dotyczącymi przyszłego utrzymania.
  3. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. Informuje, że odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej

Pełna treść zapytania dostępna jest poniżej w sekcji załączniki.