Urząd Gminy w Budzowie

Ogłoszenie o wyniku konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2022 r.

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 03-01-2022

W dniu 03 stycznia 2022 r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 62/2021 Wójta Gminy z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2022 r. dokonała oceny złożonych ofert.

Nazwa oferenta:

  1. Ludowy Klub Sportowy „STRZELEC” w Budzowie
  2. Ludowy Klub Sportowy w Bieńkówce

Nazwa zadania publicznego:

  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Organizacja rozgrywek w piłce nożnej
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Organizacja rozgrywek w piłce nożnej

Wysokość przyznanych środków publicznych:

W budżecie gminy na 2022 r. zaplanowano na w/w cel 130.000,00zł.

Komisja zakwalifikowała 2 podmioty, które będą organizowały imprezy sportowe w 2022 r. w sołectwie Budzów i Bieńkówka

Dotacji udzielono w następującej wysokości:

  1. Ludowy Klub Sportowy „STRZELEC” w Budzowie 95.000,00 zł.
  2. Ludowy Klub Sportowy w Bieńkówce 35.000,00 zł.