Urząd Gminy w Budzowie

Ogłoszenie o wyniku konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2022 r.

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 03-01-2022

W dniu 03 stycznia 2022 r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 62/2021 Wójta Gminy z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2022 r. dokonała oceny złożonych ofert.

Nazwa oferenta:

  1. Ludowy Klub Sportowy „STRZELEC” w Budzowie
  2. Ludowy Klub Sportowy w Bieńkówce

Nazwa zadania publicznego:

  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Organizacja rozgrywek w piłce nożnej
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Organizacja rozgrywek w piłce nożnej

Wysokość przyznanych środków publicznych:

W budżecie gminy na 2022 r. zaplanowano na w/w cel 130.000,00zł.

Komisja zakwalifikowała 2 podmioty, które będą organizowały imprezy sportowe w 2022 r. w sołectwie Budzów i Bieńkówka

Dotacji udzielono w następującej wysokości:

  1. Ludowy Klub Sportowy „STRZELEC” w Budzowie 95.000,00 zł.
  2. Ludowy Klub Sportowy w Bieńkówce 35.000,00 zł.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.