Urząd Gminy w Budzowie

Roboty restauratorsko – konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Świętej Trójcy Przenajświętszej w Bieńkówce

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 09-11-2023

logotyp polski ład i BGK

ZAPYTANIE OFERTOWE

Parafa Rzymsko -Katolicka p.w. Św. Trójcy Przenajświętszej  Bieńkówce, 34-212 Bieńkówka

Nazwa zadania:

„Roboty restauratorsko – konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Świętej Trójcy Przenajświętszej w Bieńkówce ”. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków I nabór.

  1. Przedmiot zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich  polegających na odrestaurowaniu ołtarzy wewnątrz kościoła, mających na celu przywrócenie walorów estetycznych jak również technicznych w miejscowości Bieńkówka w granicach działki ewidencyjnej numer 8621, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 10/6  zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.  z 2022 r.poz.840)
  3. Działania objęte przedmiotem zamówienia
  • Opracowanie programu prac konserwatorskich.
  • Uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  • Wykonanie prac zgodnie z programem prac konserwatorskich.
  • Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac wraz z zaleceniami dotyczącymi przyszłego utrzymania.
  1. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. Informuje, że odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej

Pełna treść zapytania ofertowego zamieszczona została poniżej w sekcji załączniki.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.