Urząd Gminy w Budzowie

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych – Program współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 17-11-2022

W dniu 16  listopada 2022 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.

Konsultacje zostały ogłoszone na podstawie informacji Wójta Gminy o konsultacjach społecznych projektu Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.

W okresie od 08.11.2022 r. do 16.11.2022 r. przedmiotowy projekt uchwały był udostępniony:

  1. Na stronie internetowej budzow.pl
  2. W Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Budzowie.

Do dnia 16 listopada 2022 r.  nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.

Na tym protokół zakończono.

Zatwierdził:
Wójt Gminy Budzów
mgr inż. Jan Najdek

Sporządziła: Dominika Ryszawy

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.