Urząd Gminy w Budzowie

Roboty restauratorsko – konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Jachówce

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 09-11-2023

logotyp polski ład i BGK

ZAPYTANIE OFERTOWE

Parafia Rzymsko -Katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Jachówce”

Nazwa zadania:

„Roboty restauratorsko – konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Jachówce”

Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 1. Przedmiot zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich stacji Drogi krzyżowej i ambony oraz ołtarzy bocznych wewnątrz kościoła, mających na celu przywrócenie walorów estetycznych jak również technicznych w miejscowości Jachówka
  w granicach działki ewidencyjnej numer 33/1, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 43/6, zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.  z 2022 r.poz.840)
 3. Działania objęte przedmiotem zamówienia
  1. Opracowanie programu prac konserwatorskich.
  2. Uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  3. Wykonanie prac zgodnie z programem prac konserwatorskich.
  4. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac wraz z zaleceniami dotyczącymi przyszłego utrzymania.
 4. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. Informuje, że odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej

Pełna treść zapytania ofertowego zamieszczona została poniżej w sekcji załączniki.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.