Urząd Gminy w Budzowie

Ogłoszenie o wyniku konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2023 r.

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 02-01-2023

W dniu 02 stycznia 2023 r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 66/2022 Wójta Gminy z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2023 r. dokonała oceny złożonych ofert.

  1. Nazwa oferenta:
    1. Ludowy Klub Sportowy „STRZELEC” w Budzowie
    2. Ludowy Klub Sportowy w Bieńkówce
  2. Nazwa zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Organizacja rozgrywek w piłce nożnej. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Organizacja rozgrywek w piłce nożnej.
  3. Wysokość przyznanych środków publicznych: W budżecie gminy na 2023 r. zaplanowano na w/w cel 145 000,00 zł.

Komisja zakwalifikowała 2 podmioty, które będą organizowały imprezy sportowe w 2023 r. w sołectwie Budzów i Bieńkówka

Dotacji udzielono w następującej wysokości:

  1. Ludowy Klub Sportowy „STRZELEC” w Budzowie 105 000,00 zł.
  2. Ludowy Klub Sportowy w Bieńkówce 40 000,00 zł.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.