Urząd Gminy w Budzowie

Ogłoszenie o wyniku konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2024 r.

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 02-01-2024

W dniu 28 grudnia 2023 r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy z dnia 04 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2024 r. dokonała oceny złożonych ofert.

  1. Nazwa oferenta:
    1. Ludowy Klub Sportowy „STRZELEC” w Budzowie
    2. Ludowy Klub Sportowy w Bieńkówce
  2. Nazwa zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Organizacja rozgrywek w piłce nożnej. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Organizacja rozgrywek w piłce nożnej.
  3. Wysokość przyznanych środków publicznych: W budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano na w/w cel 165.000,00 zł.

Komisja zakwalifikowała 2 podmioty, które będą organizowały imprezy sportowe w 2024 r. w sołectwie Budzów i Bieńkówka

Dotacji udzielono w następującej wysokości:

  1. Ludowy Klub Sportowy „STRZELEC” w Budzowie 115 000,00 zł.
  2. Ludowy Klub Sportowy w Bieńkówce 50 000,00 zł.