Urząd Gminy w Budzowie

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BUDZÓW

Kategoria: OSP Opublikowano: 27-04-2016

Rok założenia: 1909 (1900)
Obecna liczba członków:
63 (50 czynnych), członkowie honorowi: 13
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców: 25
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt: 11
Prezes: Józef Mglej
Naczelnik: Henryk Mruc

OSP należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Na posiedzeniu Rady Gminy w Budzowie dnia 16 czerwca 1900 r. powołano Pogotowie Pożarne, (2 oddziały), liczące 67 członków. Pogotowie to dysponowało następującym sprzętem: konewka, siekiera, drabina i osęka. Powstałe oddziały miały w swoich szeregach trzech trębaczy, którzy sygnalizowali i zwoływali strażaków przy wszystkich pożarach, powodziach i innych nieszczęściach, nawiedzających wieś Budzów. Celem zmniejszenia ilości pożarów Rada Gminy w 1903 r. wydała zakaz palenia fajek, cygar i papierosów w miejscach, gdzie jest słoma i trot, a także wnoszenia otwartego ognia na strychy i do stodół pod karą grzywny od 5 do 10 koron. W 1909 r. spłonął kościół w Budzowie, datę tę przyjmuje się za rok utworzenia Organizacji Straży Ogniowej, zarejestrowanej we Lwowie pod w/w nazwą. Pierwszym komendantem został urzędnik leśny Tadeusz Chmielewski. W 1912 r. wybudowano pierwszą siedzibę straży – remizę. Usytuowanie jej blisko rzeki sprawiło, że została zniszczona przez powódź, ale wkrótce ją odbudowano; służyła do 1960 r.

Druhowie ofiarnie brali udział w walce z licznymi pożarami, tworzyli drużyny zaprzęgów konnych do sikawki i wozu ze sprzętem. Nawet w okresie okupacji hitlerowskiej budzowscy strażacy nie zaprzestali swojej działalności, pomagając mieszkańcom wsi. W 1945 r. strażacy zakupili motopompę marki „Oksner”. Pod koniec lat pięćdziesiątych zakupiono samochód GAZ – 5L i przystosowano go do potrzeb straży.

Straż posiada swoją siedzibę – remizę. W roku 1960 r. podjęto decyzję o jej rozbudowie. Wysiłkiem druhów i społeczności lokalnej rozbudowano salę widowiskową i pomieszczenia gospodarcze, które oddano do użytku w 1969 r. W ostatnich latach wyremontowano cały budynek i uporządkowano jego otoczenie.

Do najpoważniejszych pożarów, w gaszeniu których brali udział budzowscy strażacy, należały:
* pożar budynku mieszkalno – gospodarczego na Dziale w Budzowie w 1951 r.,
* pożar dwurodzinnego domu mieszkalnego z zabudową gospodarczą na roli u Wojtanka,
* pożar 2 budynków gospodarczych i stodoły w Jachówce w 2010 r.

11 marca 1963 r. z inicjatywy Koszykarskiej Spółdzielni „Nadwiślanka” powstała w Budzowie orkiestra dęta „Sygnał”. Jednym z jej założycieli był Józef Kurek, natomiast pierwszym kapelmistrzem został Edward Kosek. Największym osiągnięciem orkiestry było zajęcie I miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Dętych Orkiestr Strażackich w Pińczowie. Od roku 2004 r. orkiestra dęta działa jako samodzielne stowarzyszenie.

Wyposażenie OSP Budzów: motopompa pływająca Niagara i TOHATSU, samochód STAR 244LGBA, samochód Volkswagen TransporterGML, samochód Jelcz 004GCBA, piły motorowe, agregaty prądotwórcze, pompa szlamowa.