Urząd Gminy w Budzowie

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BUDZÓW

Kategoria: OSP Opublikowano: 27-04-2016

Rok założenia: 1909 (1900)
Obecna liczba członków:
63 (50 czynnych), członkowie honorowi: 13
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców: 25
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt: 11
Prezes: Józef Mglej
Naczelnik: Henryk Mruc

OSP należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Na posiedzeniu Rady Gminy w Budzowie dnia 16 czerwca 1900 r. powołano Pogotowie Pożarne, (2 oddziały), liczące 67 członków. Pogotowie to dysponowało następującym sprzętem: konewka, siekiera, drabina i osęka. Powstałe oddziały miały w swoich szeregach trzech trębaczy, którzy sygnalizowali i zwoływali strażaków przy wszystkich pożarach, powodziach i innych nieszczęściach, nawiedzających wieś Budzów. Celem zmniejszenia ilości pożarów Rada Gminy w 1903 r. wydała zakaz palenia fajek, cygar i papierosów w miejscach, gdzie jest słoma i trot, a także wnoszenia otwartego ognia na strychy i do stodół pod karą grzywny od 5 do 10 koron. W 1909 r. spłonął kościół w Budzowie, datę tę przyjmuje się za rok utworzenia Organizacji Straży Ogniowej, zarejestrowanej we Lwowie pod w/w nazwą. Pierwszym komendantem został urzędnik leśny Tadeusz Chmielewski. W 1912 r. wybudowano pierwszą siedzibę straży – remizę. Usytuowanie jej blisko rzeki sprawiło, że została zniszczona przez powódź, ale wkrótce ją odbudowano; służyła do 1960 r.

Druhowie ofiarnie brali udział w walce z licznymi pożarami, tworzyli drużyny zaprzęgów konnych do sikawki i wozu ze sprzętem. Nawet w okresie okupacji hitlerowskiej budzowscy strażacy nie zaprzestali swojej działalności, pomagając mieszkańcom wsi. W 1945 r. strażacy zakupili motopompę marki „Oksner”. Pod koniec lat pięćdziesiątych zakupiono samochód GAZ – 5L i przystosowano go do potrzeb straży.

Straż posiada swoją siedzibę – remizę. W roku 1960 r. podjęto decyzję o jej rozbudowie. Wysiłkiem druhów i społeczności lokalnej rozbudowano salę widowiskową i pomieszczenia gospodarcze, które oddano do użytku w 1969 r. W ostatnich latach wyremontowano cały budynek i uporządkowano jego otoczenie.

Do najpoważniejszych pożarów, w gaszeniu których brali udział budzowscy strażacy, należały:
* pożar budynku mieszkalno – gospodarczego na Dziale w Budzowie w 1951 r.,
* pożar dwurodzinnego domu mieszkalnego z zabudową gospodarczą na roli u Wojtanka,
* pożar 2 budynków gospodarczych i stodoły w Jachówce w 2010 r.

11 marca 1963 r. z inicjatywy Koszykarskiej Spółdzielni „Nadwiślanka” powstała w Budzowie orkiestra dęta „Sygnał”. Jednym z jej założycieli był Józef Kurek, natomiast pierwszym kapelmistrzem został Edward Kosek. Największym osiągnięciem orkiestry było zajęcie I miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Dętych Orkiestr Strażackich w Pińczowie. Od roku 2004 r. orkiestra dęta działa jako samodzielne stowarzyszenie.

Wyposażenie OSP Budzów: motopompa pływająca Niagara i TOHATSU, samochód STAR 244LGBA, samochód Volkswagen TransporterGML, samochód Jelcz 004GCBA, piły motorowe, agregaty prądotwórcze, pompa szlamowa.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.