Urząd Gminy w Budzowie

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA JACHÓWKA

Kategoria: OSP Opublikowano: 27-04-2016

Rok założenia: 1953
Obecna liczba członków:
65 (45 czynnych), członkowie honorowi: 20
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców: 14
Prezes: Stanisław Burliga
Naczelnik: Jerzy Burliga

OSP nie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
OSP Jachówka powstała 2 lutego 1953 r. na zebraniu zorganizowanym z inicjatywy Władysława Najdka, na które przybył ówczesny komendant powiatowy straży pożarnych z Wadowic kpt. pożarnictwa Piotr Kreczmer oraz 20 młodych mężczyzn, którzy zdeklarowali przystąpienie do straży. Na zebraniu tym zapadła decyzja o założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jachówce oraz wybrano komendę straży w składzie: Władysław Najdek – komendant, Antoni Głuc – zastępca komendanta, Władysław Strączek – sekretarz, Bronisław Nieciąg – skarbnik, Antoni Fujak – gospodarz. 26 marca 1953 r. Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Wadowicach przekazał dla straży sikawkę ręczną, 13 mb węża tłoczonego, 3 mb węża ssawnego oraz prądownicę. Pierwszy pożar, który straż gasiła, miał miejsce 21 lipca 1953 r. w godzinach południowych, palił się dom mieszkalny. Przebieg pierwszej akcji gaśniczej był następujący: Po otrzymaniu wiadomości o pożarze pojechałem rowerem do Zająca, gdzie załadowaliśmy sikawkę na wóz konny i po przyjeździe do pożaru, ze względu na krótki odcinek węża tłoczonego, ustawiliśmy beczkę pod domem, do której wiadrami wlewaliśmy wodę (łańcuch wodny), następnie sikawką gasiliśmy pożar – wspomina ówczesny komendant, Władysław Najdek.

W 1954r. wybudowano w czynie społecznym drewnianą remizę wraz z salą widowiskową o wymiarach 15 x 8 m. Drewno na budowę ofiarowali mieszkańcy Jachówki, okna do remizy ofiarował ksiądz proboszcz Władysław Sielawa. Uroczyste przekazanie remizy odbyło się 4 maja 1955 r. W jej miejsce, początku lat 80 – tych, rozpoczęto budowę 3 – kondygnacyjnej remizy, którą oddano do użytku w 1984 r. Budowę prowadzono w czynie społecznym z udziałem finansowym Gminy Budzów.
Obecnie budynek ten jest współwłasnością OSP Jachówka i Gminy.

W okresie 50 lat jednostka straży w Jachówce brała udział 26 razy przy gaszeniu pożarów we wsi oraz 45 razy w innych miejscowościach.
6 maja 1990 r. został poświęcony sztandar OSP, ufundowany przez społeczeństwo Jachówki.
OSP była jedyną organizacją społeczną w Jachówce, która organizowała czyny społeczne i pracowała przy przebudowie drogi, elektryfikacji wsi, budowie boiska sportowego i sali gimnastycznej.

Największe osiągnięcie OSP Jachówka:
* II miejsce w 1963 r. na zawodach powiatowych w Suchej Beskidzkiej,
* I miejsce w 1968 r. we współzawodnictwie między jednostkami OSP Gminy Budzów,
* II miejsce w latach: 1996, 1997, 1998 w zawodach gminnych w Budzowie,
* W 2003r. jednostka OSP została odznaczona srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa.”

Wyposażenie OSP Jachówka: Star 244GBAM, Nissan PICKUP, motopompa TOHATSU i Niagara, pompy pływające, piły motorowe, motopompa szlamowa, agregaty prądotwórcze.