Urząd Gminy w Budzowie

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA JACHÓWKA

Kategoria: OSP Opublikowano: 27-04-2016

Rok założenia: 1953
Obecna liczba członków:
65 (45 czynnych), członkowie honorowi: 20
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców: 14
Prezes: Stanisław Burliga
Naczelnik: Jerzy Burliga

OSP nie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
OSP Jachówka powstała 2 lutego 1953 r. na zebraniu zorganizowanym z inicjatywy Władysława Najdka, na które przybył ówczesny komendant powiatowy straży pożarnych z Wadowic kpt. pożarnictwa Piotr Kreczmer oraz 20 młodych mężczyzn, którzy zdeklarowali przystąpienie do straży. Na zebraniu tym zapadła decyzja o założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jachówce oraz wybrano komendę straży w składzie: Władysław Najdek – komendant, Antoni Głuc – zastępca komendanta, Władysław Strączek – sekretarz, Bronisław Nieciąg – skarbnik, Antoni Fujak – gospodarz. 26 marca 1953 r. Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Wadowicach przekazał dla straży sikawkę ręczną, 13 mb węża tłoczonego, 3 mb węża ssawnego oraz prądownicę. Pierwszy pożar, który straż gasiła, miał miejsce 21 lipca 1953 r. w godzinach południowych, palił się dom mieszkalny. Przebieg pierwszej akcji gaśniczej był następujący: Po otrzymaniu wiadomości o pożarze pojechałem rowerem do Zająca, gdzie załadowaliśmy sikawkę na wóz konny i po przyjeździe do pożaru, ze względu na krótki odcinek węża tłoczonego, ustawiliśmy beczkę pod domem, do której wiadrami wlewaliśmy wodę (łańcuch wodny), następnie sikawką gasiliśmy pożar – wspomina ówczesny komendant, Władysław Najdek.

W 1954r. wybudowano w czynie społecznym drewnianą remizę wraz z salą widowiskową o wymiarach 15 x 8 m. Drewno na budowę ofiarowali mieszkańcy Jachówki, okna do remizy ofiarował ksiądz proboszcz Władysław Sielawa. Uroczyste przekazanie remizy odbyło się 4 maja 1955 r. W jej miejsce, początku lat 80 – tych, rozpoczęto budowę 3 – kondygnacyjnej remizy, którą oddano do użytku w 1984 r. Budowę prowadzono w czynie społecznym z udziałem finansowym Gminy Budzów.
Obecnie budynek ten jest współwłasnością OSP Jachówka i Gminy.

W okresie 50 lat jednostka straży w Jachówce brała udział 26 razy przy gaszeniu pożarów we wsi oraz 45 razy w innych miejscowościach.
6 maja 1990 r. został poświęcony sztandar OSP, ufundowany przez społeczeństwo Jachówki.
OSP była jedyną organizacją społeczną w Jachówce, która organizowała czyny społeczne i pracowała przy przebudowie drogi, elektryfikacji wsi, budowie boiska sportowego i sali gimnastycznej.

Największe osiągnięcie OSP Jachówka:
* II miejsce w 1963 r. na zawodach powiatowych w Suchej Beskidzkiej,
* I miejsce w 1968 r. we współzawodnictwie między jednostkami OSP Gminy Budzów,
* II miejsce w latach: 1996, 1997, 1998 w zawodach gminnych w Budzowie,
* W 2003r. jednostka OSP została odznaczona srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa.”

Wyposażenie OSP Jachówka: Star 244GBAM, Nissan PICKUP, motopompa TOHATSU i Niagara, pompy pływające, piły motorowe, motopompa szlamowa, agregaty prądotwórcze.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.