Urząd Gminy w Budzowie

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ZACHEŁMNA

Kategoria: OSP Opublikowano: 27-04-2016

Rok założenia: 1956
Obecna liczba członków: 53 (48 czynnych), członkowie honorowi: 5
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców: 10
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt: 10
Prezes: Grzegorz Lenik
Naczelnik: Tadeusz Goryl

OSP należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (od 15 maja 1997 r.)

OSP w Zachełmnej (pierwsza nazwa – Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej) powstała 15 lutego 1956 r. zatwierdzone pismem i wciągnięte do rejestru w Wydziale Społeczno – Administracyjnym w Krakowie pod numerem 1078. Założycielami i pierwszymi członkami byli druhowie: Wincenty Frosztęga, Edward Wrzodek, Jan Żmuda, Józef Lempart, Franciszek Wrzodek, Franciszek Lempart, Julian Lempart i Stanisław Sapoń. Ponieważ strażacy nie posiadali specjalnego przeszkolenia, zorganizowano dla nich szkolenie, wypożyczono ręczną sikawkę, na której ćwiczyli, i której używali w czasie wyjazdu do pożarów. Pierwsze wybory do Zarządu odbyły się w 1955 r. W ich wyniku w jego skład weszli: W. Frosztęga- prezes, E. Wrzodek – naczelnik – komendant, St. Sobik – zastępca naczelnika, F. Frosztęga – sekretarz, St. Sapoń – skarbnik, F. Wrzodek – gospodarz.

Ponieważ nie było miejsca na zbiórki i zebrania, dobudowano do istniejącego sklepu pomieszczenie z wieżą, które było pierwszą remizą. Do pożarów jeździło się furmankami. Pierwsze umundurowanie jednostka otrzymała w nagrodę za zajęcie I miejsca w zawodach powiatowych w Juszczynie w 1963 r. W 1958 r. Zarząd rozpoczął starania o zakup działki pod budowę remizy strażackiej, ale dopiero w 1969 r. wykonano dokumentację i przystąpiono do budowy. Trwała ona 10 lat, a koszt obiektu wyniósł 2.120.684 zł, z tego dotacje państwowe wyniosły 1.010.000 zł, natomiast czyny społeczne złożyły się na pozostałą kwotę. Uroczyste oddanie remizy odbyło się 18 maja 1980 r. Doceniając pracę strażaków społeczeństwo Zachełmnej ufundowało im sztandar, który poświęcono 27 maja 1984 r. Dzięki uporowi i dążeniu druhów w 1984 r. oddano do użytku basen przeciwpożarowy, który był niezbędny dla wsi ze względu na brak dostępu do wody, zwłaszcza w czasie pożaru. W 2010 r. w ramach programu „Małopolskie remizy” wyremontowano i odnowiono budynek remizy. 26 stycznia 2006 r. jednostka brała udział w gaszeniu pożaru w miejscowości Stryszów przy ekstremalnych warunkach pogodowych. OSP w Zachełmnej bierze udział przy gaszeniu wszystkich pożarów na terenie gminy.

Osiągnięcia:
* III miejsce Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej chłopców w Powiatowych Zawodach Sportowo – Gaśniczych w 2007 r.,
* I miejsce Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej chłopców w Gminnych Zawodach Pożarniczych w 2009 r.
* IV miejsce drużyny OSP w Gminnych Zawodach Pożarniczych w 2009 r.

OSP bierze udział w zabezpieczaniu Samochodowego Rajdu Krakowskiego. 20 marca 2008 r. powstała w remizie kafejka internetowa. Strażacy z Zachełmnej razem z innymi strażakami z Gminy Budzów biorą udział w rajdach górskich, są honorowymi dawcami krwi, służą pomocą w czasie klęsk żywiołowych (powódź, huragany).

Wyposażenie OSP Zachełmna: STAR 266 GBAM , FORD TRANSIT 350M, motopompy TOHATSU i NIAGARA, pompa szlamowa, agregat wysokociśnieniowy, agregaty prądotwórcze, piły motorowe do stali i betonu, łańcuchowa STIL.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.