Urząd Gminy w Budzowie

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA PALCZA

Kategoria: OSP Opublikowano: 27-04-2016

[Informacja]

Ochotnicza straż Pożarna w Palczy prowadzi postępowanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Palczy”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie: https://ezamowienia.gov.pl

 

Tradycje Straży Pożarnej w Palczy sięgają lat dwudziestych XX wieku. Zgodnie z dokumentami źródłowymi rok 1925 to data powstania Straży Ogniowej w Palczy. Głównym inicjatorem i założycielem  oraz pierwszym prezesem był Stanisław Łopata. Grupę założycieli tworzyło ok 20 osób. Ochotnicy wspólnymi siłami wybudowali remizę drewnianą, w której przechowywali sprzęt strażacki. W latach  sześćdziesiątych na miejscu drewnianej remizy powstała remiza murowana.  W początkowym okresie działalności jednostka wyposażona była   m.in.   w ręczną sikawkę na kołach (konną),  dwa beczkowozy, węże pożarnicze, wiadra, drabinki, mundury, hełmy oraz  podręczny sprzęt gaśniczy. Do dyspozycji strażaków były również dwie pary koni, które w razie potrzeby użyczali palczańscy gospodarze. Jako dzwon alarmowy służyła trąbka. Z biegiem lat straż wzbogaciła się  o samochód Star 25, pompę motorową, prądownice, węże strażackie i drobny sprzęt strażacki. W 1971 roku przy straży utworzono Kobiecą Drużynę Pożarniczą w której działało ok. 12 kobiet. Przez cały okres działalności strażacy doskonalili swoje umiejętności, systematycznie uzupełniali wyposażenie i budowali zaufanie  do strażackiego munduru we własnej społeczności. OSP w Palczy była jedną z najaktywniej działających jednostek w gminie Budzów.  Prowadziła działalność do 1978 roku.   Idea odbudowy tradycji strażackich w Palczy zrodziła się pod koniec 2015 roku. Do przywrócenia jej do życia przyczyniło się 38 mieszkańców Palczy, będących jednocześnie członkami założycielami.  Zebranie Założycielskie, podczas którego nastąpiło to ważne wydarzenie odbyło się 28 lutego 2016 roku.  Na zebraniu założyciele podjętymi uchwałami jednogłośnie powołali do życia Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Palczy, uchwalili statut oraz wybrali Komitet Założycielski. Ważnym i wzruszającym punktem zebrania było złożenie przez strażaków na ręce Gminnego Prezesa OSP – Dh Jan Najdka przyrzeczenia strażackiego. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –Dh Krzysztof Okrzesik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Tadeusz Gancarz, Wójt Gminy  i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego  ZOSP RP – Dh Jan Najdek, Komendant Gminnego ZOSP RP  OSP –  Dh Antoni Kania oraz Proboszcz Parafii Palcza Ks. Kanonik Jan Gibała.  Zaproszeni goście nie tylko na początku drogi strażackiej okazali życzliwość, służyli dobrym słowem, radą i pomocą merytoryczną przy tworzeniu OSP, ale zadeklarowali również chęć współpracy oraz pomoc w dalszym funkcjonowaniu powołanej organizacji. Pomysł odbudowy OSP w Palczy zrodził się nie tylko po to, aby kultywować piękne tradycje pożarnictwa we wsi i gminie Budzów, ale przede wszystkim po to, aby promować ideę strażackiej postawy życiowej, czyli  walki  z żywiołem i chęć spieszenia  na ratunek i niesienia pomocy innym.  W najbliższym czasie strażacy ochotnicy chcą skupić się na szkoleniach strażackich i zakupie niezbędnego sprzętu strażackiego.

Wśród osób, które zaangażowały się w odbudowę OSP w Palczy należy wymienić następujących Członków Założycieli: Wiesław  Żmuda,  Jan Frączek,  Tadeusz Madejczyk, Danuta Kawa, Kazimierz Gielata, Robert Filuś, Władysław Gibas, Krzysztof Kosek,  Jan Mytyl, Jan Liszka, Dawid Gielata, Kamil Madejczyk,  Jacek Frączek, Andrzej Kania, Jan Gibas, Józef Gielata, Adam Liszka, Tomasz Mytyl, Jadwiga Jaworek-Woźniak, Andrzej Woźniak, Wincenty Bukowski, Daniel Madejczyk, Dawid Liszka, Wiesław  Marcin Żmuda, Krzysztof Pakuła, Katarzyna Łuczak, Krystyna Madejczyk, Mateusz Chwała, Stanisław Łuczak, Tadeusz Kot, Magdalena Liszka, Sławomir Żmuda, Tadeusz Frączek, Stanisław Kawa, Józef Szczepaniak, Marek Frączek, Paweł Dróżdż,  Sławomir Pieronkiewicz.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.