Urząd Gminy w Budzowie

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BIEŃKÓWKA

Kategoria: OSP Opublikowano: 27-04-2016

Rok założenia: 1939
Obecna liczba członków:
51 (48 czynnych), członkowie honorowi: 3
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców: 11
Prezes: Czesław Kruźlak
Naczelnik: Antoni Kania

OSP należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (od 1997 r.)

OSP Bieńkówka została założona 16 czerwca 1939 r. Początkowo liczyła 24 druhów. Ze składek od mieszkańców wsi zakupiono motopompę, którą w czasie II wojny światowej ukrywano i przechowywano w domach prywatnych. Po II wojnie światowej nabyto pierwszy konny wóz strażacki, którym strażacy jeździli do pożarów aż do lat 60 – tych. Później zastąpił go otrzymany z Komendy Powiatowej samochód strażacki typu Lublin. Pierwszą remizę wybudowano już w latach 60-tych.

OSP prowadzi orkiestrę dętą (35 członków). Orkiestra w Bieńkówce powstała w 1914 r. kiedy to „6 wiejskich grajków”, posiadaczy dętych instrumentów, rozpoczęło muzykowanie. W kolejnych latach organizowano zbiórki pieniężne na zakup instrumentów i w ten sposób do 1924 r. zdołano dokupić 14 instrumentów. Orkiestra działała do wybuchu II wojny światowej, reaktywowano ją po jej zakończeniu.

Od maja 1997 r. OSP Bieńkówka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, natomiast w 2005 r. – do systemu ratownictwa drogowego i technicznego.  W 2008 r., w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, OSP otrzymała zestaw „Internetowe Centrum Edukacyjno – Oświatowe”.

Wyposażenie OSP Bieńkówka: Jednostka jest wyposażona w wóz bojowy GBAM 2,5/16 STAR 266 z motopompą TOHATSU M 16, motopompą szlamową WTX – 30 oraz motopompą pływającą NIAGARA, wentylator oddymiający i agregat prądotwórczy z najaśniaczami. Posiada również samochód SRT ratownictwa technicznego Ford Transit wyposażony w zestaw ratownictwa drogowego oraz w zestaw ratownictwa technicznego LUKAS, agregat prądotwórczy z masztem oświetleniowym, urządzenie wysokociśnieniowe ze zbiornikiem wody 250 litrów oraz pilarki do drewna, stali i betonu.

W 2010 r. rozbudowano istniejącą remizę, dobudowując szatnię dla druhów, sanitariaty, pomieszczenie socjalne, salę komputerową, dyżurkę i salę posiedzeń. Dostosowano ją do potrzeb środowiska lokalnego, rozbudowując salę widowiskową, przeznaczoną na lokalne imprezy typu wesela itp. Zadbano również o otoczenie, powiększono parking, plan nerwowy, posadzono krzewy ozdobne, wykonano skalniaki. Oświetlono cały plac wokół remizy.

Wśród ważniejszych akcji ratowniczych, w których jednostka brała udział w ostatnich latach, warto wymienić następujące:
* 24. 01. 2006 r. w godzinach rannych – pożar domu mieszkalnego w Zalesiu w Stryszowie; akcja w warunkach ekstremalnych (zamarzały zawory, prądownice, autopompy, węże, hydranty zewnętrzne oraz strome i ośnieżone drogi dojazdowe) przy temperaturze – 30 °C.
* Pożar stodoły i zabudowań gospodarczych w Zachełmnej w 2009 r.
* Pożar 2 budynków i stodoły w Jachówce w 2010 r.

Największe osiągnięcia OSP Bieńkówka:
* Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze: I miejsce Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w latach: 1996, 1998, 2001, 2004, 2005, 2006, 2008,
* Powiatowe Zawody Sportowo –Pożarnicze: I miejsce Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w 2004 r.
* W 2005 r. jednostka OSP zajęła III miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych.

Drużyna młodzieżowa OSP Bieńkówka corocznie bierze udział w rajdach górskich, organizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej oraz w Ogólnopolskich Zawodach Ratownictwa Medycznego „Dzieci ratują dzieci”.

OSP Bieńkówka współpracuje ze wszystkimi organizacjami działającymi na terenie wsi, ze Szkołą Podstawową, Samorządowym Przedszkolem, Parafią. Zabezpiecza wszystkie uroczystości parafialne, dbając o bezpieczeństwa na drodze. Druhowie są honorowymi dawcami krwi, w 2009 r. zajęli I miejsce w powiecie pod względem ilości oddanej krwi.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.