Urząd Gminy w Budzowie

Zakup samochodu dla OSP Zachełmna

Kategoria: Informacje, OSP Opublikowano: 19-09-2019

W dniu 17 września br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, przy udziale Wojewody Małopolski Piotra Ćwika oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych”.  Gospodarzem spotkania był Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie dr Kazimierz Koprowski.

Umowę na Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zachełmnej, podpisali dr Kazimierz Koprowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Zastępca Prezesa Funduszu,  dr Anna Biederman-Zaręba z przedstawicielami jednostki OSP Zachełmna.

W ramach zadania Jednostka OSP zakupiła nowy średni samochód ratowniczo gaśniczy o wartości 840.090,00 zł. Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW  oraz NFOŚiGW wyniosła 310.000,00 zł. Dofinansowanie  w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego  w wysokości 50.000,00 zł opiewało na kwotę 150.000,00. Dodatkowo jednostka OSP uzyskała dofinansowanie z  budżetu Gminy Budzów w wysokości 380.090,00 w tym dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach programu Bezpieczna Małopolska 2019 w wysokości 50.000,00zł.

więcej na: https://www.wfos.krakow.pl/nowe-wozy-ratowniczo-gasnicze-trafia-do-kolejnych-osp-w-malopolsce/

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.