Urząd Gminy w Budzowie

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE GMINY BUDZÓW

Kategoria: OSP Opublikowano: 27-04-2016

U schyłku XIX w. na terenach Polski zaczęły tworzyć się Organizacje Straży Ogniowych, które pomagały miejscowej ludności w czasie nawiedzających ich powodzi huraganów, czy też w obronie mienia podczas pożarów. Były to jedyne organizacje społeczne, które mogły nosić mundury. Wzorując się na innych terenach również na terenie Budzowszczyzny takie organizacje również zaczęły powstawać. Jednostki straży pożarnej z terenu gminy Budzów czynnie uczestniczą w rajdach górskich, rajdach organizowanych przez Komendę Powiatową, w turniejach piłki siatkowej o Puchar Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, w imprezach kulturalnych, organizowanych przez Gminę i Sołectwa, współpracują z placówkami oświatowymi, są organizatorami konkursu wiedzy i plastycznego o pożarnictwie, współpracują z organizacjami społecznymi w swoich miejscowościach. Ponadto od kilku lat strażacy są honorowymi dawcami krwi w ramach akcji „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. W 2001 roku strażacy z gminy Budzów odznaczyli się szczególnym zaangażowaniem podczas powodzi, która nawiedziła gminę. Przez wiele dni ratowali dobytek mieszkańców, broniki dróg, pomagali w usuwaniu wody z zalanych pomieszczeń. Strażacy brali udział w akcjach powodziowych nie tylko na terenie gminy, ale również w innych miejscowościach dotkniętych żywiołem. Dowodem zaangażowania w takich akcjach jest m.in. podziękowanie, otrzymane od władz samorządowych gminy Andrychów, za pomoc przy powodzi w 2005 r.

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Budzów:

  1. Ochotnicza Straż Pożarna Baczyn
  2. Ochotnicza Straż Pożarna Bieńkówka
  3. Ochotnicza Straż Pożarna Budzów
  4. Ochotnicza Straż Pożarna Jachówka
  5. Ochotnicza Straż Pożarna Palcza
  6. Ochotnicza Straż Pożarna Zachełmna

 

Władze Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP – RP w Budzowie:
Prezes
– Jan Najdek
W-ce prezes – Antoni Kania
II w-ce prezes – Władysław Łuczak
Komendant – Antoni Kania
Sekretarz – Czesław Kruźlak
Skarbnik – Stanisław Burliga
Członkowie – Henryk Mruc, Józef Mglej, Tadeusz Goryl, Grzegorz Lenik, Zbigniew Malina, Jerzy Burliga, Wiesław Żmuda, Jan Frączek.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.